O jaké čakře se budeme bavit: Krční čakra, komunikační centrum

Hlavní myšlenka

Pátá čakra je centrem lidských vyjadřovacích schopností, komunikace a přispívá k uvědomění slov, a získání inspirace. Je propojena s menší vedlejší čakrou týlu. Tyto dvě čakry bývají považovány za jednu jedinou. Svou funkcí je čakra týlu tak úzce spjata s krční čakrou, že ji lze opravdu spojit s pátou čakrou. Pátá čakra tvoří spojení spodních čaker s čakrami hlavy. Slouží jako most mezi naším myšlením a cítěním, mentální energií, mezi našimi impulsy a taky tím jak na ně budeme reagovat. Dále také propojuje obsahy všech čaker s naším světem. Přes krční čakru vyjadřujeme vše – smích, pláč, pocity, radosti strachu, vzteku, lásky, přání, myšlení, myšlenky, názory a vnímání našeho světa. Komunikace našeho vnitřního života s vnějškem je prostřednictvím mluveného slova, gesty, mimikou, uměleckými projevy (tanec, kreslení, hudba atd.). Vyjadřujeme skrze ni naší vlastní pravdu a svou nezávislost na druhých.

Název čakry: Višuddha – čistit

Barva: Světle modrá, stříbrná a zelenavě modrá

Element: Éter – symbol dálek, prostoru a čistoty

Smyslová funkce: Sluch

Kde se nachází: Tuto čakru najdeme mezi krční jamkou a ohryzkem, je spojena s krční páteří a otevírá se směrem dopředu.

Kam se otáčí: U ženy se otáčí doleva a u muže doprava

Části těla, které sem patří: Oblast krku/šíje, týlu a spodní čelisti, uši, ústrojí hlasu, hrtan, horní část plic, průdušky, hltan, paže.

Žlázy: Štítná žláza, žláza příštítných tělísek.

Hormony: Thyroxin

Vhodná aromaterapie: Šalvěj – čerstvá trpká vůně šalvěje má na svědomí léčivé vlny, které směřuje do oblasti řeči. Uvolňuje zatuhliny a bloky v krční čakře tak, aby naše slova zněla harmonicky a zvučně a mohla zprostředkovávat úmysl naší duše co nejlépe.

Eukalyptus -čerstvá vůně eukalyptového oleje přináší jasnost a šířku. Jeho vlny nás otevřou pro vnitřní inspiraci a dodávají našemu výrazu původnost, originalitu a kreativitu.

Olej – směs pro koncentraci – přírodní éterický olej

Vhodné kameny:  Chalcedon, modrý akvamarín, avanturín, achát, modrý fluorit, lapis lazuli, tyrkys, chalcedon, celestín, modrovrstvený achát, aqua aura.

Jak spíte při aktivaci této čakry:               Na obou bocích, 4 – 5 hodin

Vyživuje: dýchací orgány, krk, čelisti, hrtan, jícen, hltan, průdušnice, hlas, krční páteř, šíje, ramena, orgány sluchového aparátu, kůži.

Léčivé účinky zvuků: Hudba a zpěv na horní harmonické tóny, sakrální a meditativní zpěv má vliv na krční čakru oživujícím dojmem. Největší účinek na harmonizaci a uvolnění páté čakry má hudba New Age s dozvukem (ozvěnou).

Léčivé účinky barev: 5. čakře je vlastní jasná modrá barva. Tato barva přináší klid a otevírá naši duchovní inspiraci.

Symbol: lotos se šestnácti okvětními lístky

Tón: G – hláska: E

Mantra: HAM

Příslušná božstva: Sakiní, Sadašiva

Symbolická zvířata: Bílý slon

Planeta: Mars

Jak vám pomůže příroda?

Jasná a průhledná modrá barva nebe bez mráčku nebo mořská voda vyvolává rezonanci ve vaší krční čakře. Abyste byli schopni plně vnímat to spojení, ulehněte v přírodě na zem a pozorujte čistou modrou oblohu. Pocítíte jak se vaše úzkosti a bloky postupně v krční čakře a jejím dosahu uvolní. Zrcadlení modrého nebe na vodní hladině působí na vaše pocity osvobozujícím dojmem. Tiché šplouchání vln bude přinášet poselství vašich skrytých emocí.

Jak poznáte harmonickou funkci

Úplně otevřenou krční čakrou vyjadřujeme otevřeně a bez obav své pocity, myšlenky a vnitřní poznatky, do popředí vystupuje harmonické vědomí našeho Já. Jsme schopni přiznat svoji slabost i ukázat svou nezměrnou sílu. Máme schopnost vyjádřit tvořivě sebe sama s celou svou osobitostí, ale umíme stejně tak dobře mlčet, pokud je to zapotřebí. Máme dar umět naslouchat druhým, naslouchat srdcem a s vnitřním porozuměním. Nenecháváme se ovlivňovat nebo „předělávat” jinými lidmi, zachováváme si naopak svou nezávislost, svobodu a směr. Máme schopnost učit se a koncentrovat, racionálně myslet a rozlišovat mezi pravdou a lží. Mluvíme a vyjadřujeme se sebejistě a bez obav. Umožňuje proniknout hluboko do světa zvuků – slov i hudby.

Jak poznáte disharmonickou funkci?

Ve chvíli, kdy jsou blokovány energie krční čakry, je narušeno porozumění mezi hlavou a tělem. Bude vám zatěžko rozpoznat vaše vlastní pocity a projevujete vaše zadržované emoce často v nepromyšleném nebo zbrklém chování, případně se uzavřete ve své intelektualitě. Místo toho se pokoušíte vše zakrýt gesty a mnohými slovy, za kterými skutečně skrýváte svou skutečnou podstatu. Vaše řeč je buď neučesaná a hrubá, nebo naopak věcná a studená. Možná i koktáte. Váš hlas je poměrně silný, vaše slova, ale nemají hlubší význam, toužíte po moci. Nesnesete, abyste působili dojmem slabocha, a pokoušíte se stát za každou cenu silným, toužíte po slávě a hodnocení. Tak se dostáváte pod velký tlak, výsledek je ten, že se ukrýváte do krunýře, vystrčíte ramena vpřed a hlavu schováváte mezi ně, abyste se tak ochránili před další možnou zátěží nebo novým útokem. Unikáte z reality různými záminkami či dokonce závislostmi. Disharmonická čakra je také u lidí, kteří zneužívají svá slova k manipulaci druhých lidí. Vaše vnitřní poznání se neodvažujete nikomu ukázat a projevovat ho. Toto poznání se, ale někdy snaží dostat ven, můžou tak vzniknout básně, obrazy, písně.

Jak poznáte nedostatečnou funkci

Při nedostatečné funkci páté čakry vám jde jen velmi těžko se projevit, vyjádřit či představit. Často se držíte zpátky, jste spíše plašší, tichouncí, uzavření, nebo mluvíte jen o zcela nedůležitých věcech. Když už se musíte projevit, máte pocit knedlíku v krku a váš hlas je dost stísněný. Ještě častěji než v disharmonické funkci se zde často objevuje koktání nebo zadrhávání. Jste vůči ostatním lidem nejistí a obáváte se jejich soudu. Proto vám velmi záleží na jejich mínění a vy často nevíte, co vlastně chcete. Nemáte přístup k vaší duši a jejím poselstvím a ani důvěru ve své intuitivní síly, kterými vás zásobuje. Když se pátá čakra nerozvíjí během života, nastává celkové ztuhnutí. Vámi vymezený rámec bytí (vaše bublina), uvnitř které trávíte život a vyjadřujete svůj potencionál, je velmi úzký. Jedinou realitou je pro vás vnější svět.

Jak promlouvá řeč těla

Stáhlo se vám hrdlo, máte v krku knedlík, zadrhnutí hlasu, když narazíte na něco nepříjemného. Sklon k červenání, ostýchavost, strach z izolace, strach a nejistota z vlastního názoru. Lidé, kteří nechtějí přijmout nové myšlenky nebo nemají rádi změny, nosí oděvy těsně ke krku nebo mají vysoký límec, šátek, šálu. Do oblasti krční čakry patří také uši, lidé, kteří si dávají ruce přes uši, když něco povídáte, tím říkají mnoho o své neochotě naslouchat.

Nemoci spojené s čakrou krku

Astma, zvýšená činnost štítné žlázy, bolesti v krku, záněty krční mandlí, sluchové potíže, ušní šelesti, horní cesty trávicí soustavy, afty, zuby a dásně, mentální anorexie, roztroušená skleróza, potíže v oblasti krční páteře, poruchy řeči – koktání.

 

 

 Zdroj a inspirace: Na křídlech andělů a veřejně dostupné informace na webu