O jaké čakře se budeme bavit: Čakra čela, “třetí oko”, příkazová čakra, vnitřní oko, oko moudrosti.

Hlavní myšlenka

Šestou čakrou je završeno vědomé vnímání bytí. Je sídlem vyšších duchovních sil, intelektuálních schopností rozlišování, paměti, intuice, moudrosti, vůle. Na tělesné rovině nejvyšším řídícím centrem centrálního nervového systému. Její barva je indigově modrá, žlutá, fialová, tyto barvy poukazují na rozdílné funkce na různých úrovních vědomí.

Před každou realizací v našem životě nejprve začínáme myšlenkami a představami či fantaziemi, které vycházejí buď z podvědomě nastavených emočních vzorů, nebo mohou být jejich zdrojem poznání skutečnosti.

Šestá čakra je v našem životě sídlem procesů, které mají na svědomí uvědomování si. Můžeme tak tvořit nové reality a staré rušit. Obvykle však probíhá proces automaticky, většina myšlenek, které určují náš život, je ovládána našimi zafixovanými emočními reakcemi a je programována našimi i cizími soudy a předsudky. A tak je často náš duch, sluhou emocemi nabitých myšlenek, které nás mohou částečně ovládat. Vývojem a postupným otevíráním našeho vědomí můžeme tento proces stále lépe ovládat.

Název čakry: Ádžňa – vědět, vnímat

Barva: Indigově (tmavě) modrá, žlutá, fialová

Smyslová funkce: Všechny smysly a nadsmyslové vnímání

Kde se nachází: Najdete ji uprostřed čela mezi obočím, jeden prst nad kořenem nosu, otevírá se směrem dopředu

Kam se otáčí: U ženy se otáčí doprava a u muže doleva

Části těla, které sem patří: Obličej, oči, uši, nos, dutiny, malý mozek, centrální nervový systém, hormonální systém

Žlázy: Podvěsek mozkový – hypofýza

Hormony: Vasopresin (adiuretin), pituitrin

Vhodná aromaterapie: Máta peprná – osvěžující mentolová vůně máty uvolňuje blokády v oblasti šesté čakry a pomáhá při odstraňování starých omezujících myšlenkových struktur. Dodává sílu koncentrace.

Jasmín – jemnou květinovou vůní jasmínu se otvírá váš duch obrazům a vizím, které v sobě nesou poselství hlubších pravd. Vibrace jasmínové vůně zjemňují vnímání a spojují energie šesté čakry s energiemi čakry srdce.

Vhodné kameny: Indigově modrý safír, sodalit, ametyst, lapis lazuli, fluorit, nachový apatit, azurit

Jak spíte při aktivaci této čakry: Spánek a bdělý spánek, 4 hodiny

Vyživuje: Orgány hlavy, kromě toho je spojena s meridiány močového měchýře a střevního traktu

Léčivé účinky zvuků: Všechny zvuky, které otevírají a zklidňují vašeho ducha a vyvolávají obrazy nebo pocity kosmické hloubky jsou vhodné k harmonizaci a oživení šesté čakry. Např. skladba v hudbě New age. Tímto způsobem také působí některá klasická díla např. J. S. Bach.

Léčivé účinky barev: Otevření a projasnění šesté čakry prohlubuje temně modrá barva (indigo). Dodává vnitřní klid, jasnost, a hloubku, posiluje a uzdravuje smysly a otevírá je jemnějším úrovním vnímání.

Symbol: lotos s 96 /2×48/ okvětními lístky – základní symbol kruh se dvěma lístky ham a kšam

Tón: A – hláska I

Mantra: KŠAM nebo ÓM

Příslušná božstva: Paramašiva, Šaktí, Hakini

Planeta: Uran

Jak vám pomůže příroda?

Šestou čakru stimuluje pozorování temně modré noční oblohy plné hvězd. Tento zážitek otevírá ducha pro nekonečnou šířku a hloubku projeveného Stvoření.

Jak poznáte harmonickou funkci

Čakra funguje harmonicky i v momentě, kdy není zcela otevřená. Projevuje se bystrým rozumem a duševními schopnostmi, sebevědomím, tvůrčí energií, silou představivosti, jsme lépe otevřeni novým myšlenkám a přístupni změnám. Znakem částečně otevřené harmonicky fungující čakry může být jak komplexní pohled na určité vědecké bádání, tak rozvíjení hlubokých filozofických pravd. Pravděpodobně máte také dobře vyvinutu schopnost vizualizace a chápete mnohé souvislosti intuitivně bez potíží. Váš duch je soustředěný a otevřený mystickým pravdám a záhadám. Možná někdy pozorujete, že se vaše myšlenky a představy samy od sebe stávají realitou.

Jak poznáte disharmonickou funkci

Nejčastější projev disharmonie této čakry je zatížení hlavy. Pokud jste člověk, který žije výlučně svým intelektem a rozumem a platí pro vás jen takové pravdy, které zprostředkovává vaše racionální myšlení. Vaše intelektuální schopnosti jsou možná opravdu výrazné a máte dar velmi bystře analyzovat. Jenže vám chybí celkový pohled a schopnost integrace do kosmické sounáležitosti. Patří sem i sobectví, narcismus, touha po moci, nezodpovědnost nejen ke svému životu.

Platí pro vás jen to, co je rozumem pochopitelné a vědeckými metodami ověřitelné a dokazatelné. Vnitřní duchovní poznání odmítáte jako nevědecké a nerealistické. Mezi projevy disharmonické čakry patří také pokusy, jak působit na druhé lidi za účelem demonstrace, vlastní moci nebo uspokojení vlastních myšlenek (Manipulátoři). V tomto případě bývá obvykle porušena i čakra solar-plexu a málo rozvinutá čakra srdce a čakra temene hlavy.

Další příklad špatně vedené energie v šesté čakře se projeví, v případě pokud je narušena první čakra a ostatní čakry jsou zablokované. Pak se může stát, že máte sice přístup k rovinám vnímání, ale nerozeznáte opravdový význam vnímaných obrazů a informací.

Jak poznáte nedostatečnou funkci

V případě, že je tok energie šestou čakrou výrazně omezen, je pro vás jedinou opravdovou skutečností vnější viditelný svět. Váš život řídí materiální přání, tělesné potřeby a neovladatelné emoce. Duchovní diskuze jsou pro vás namáhavé, neužitečné a berete je jako ztrátu času. Duchovní pravdy odmítáte pouze jako domněnky anebo dokonce nesmysly bez praktického významu, protože se nedají nijak ověřit. Vaše myšlení se orientuje podle převládajícího mínění ve společnosti. V náročných situacích pak lehce ztrácíte hlavu. Možná býváte také zapomnětliví. Poruchy zraku, které bývají s nedostatečnou funkcí této čakry spojeny, jsou upozorněním, abyste se dívali více dovnitř a poznali i ty oblasti, které jsou ukryty pod viditelným povrchem.

Jak promlouvá řeč těla

Obvyklým znamením, že je někdo citlivý na to, aby se viděl takový, jaký doopravdy je, jsou černé brýle, vlasy spadající přes oči zakrývající si oči rukama. Většinou se lidé ukrývají, protože jsou přesvědčeni, že ve vnějším světě není možné dosáhnout harmonie. Tito lidé jsou citliví na kritiku, když se k nim přiblížíte. Vyhýbají se očnímu kontaktu, dívají se do země. Potřebují být ujištěni, že je s nimi vše v pořádku a že se nemusí dále schovávat nebo že je máte rádi.

Nemoci spojené s třetím okem

Tlakové bolesti hlavy, migréna, problémy s viděním, krátkozrakost, dalekozrakost, zelený zákal, skvrny v zorném poli oka, zánět horních cest dýchacích a potíže s dutinami, výtok z nosu, zánět vedlejších nosních dutin. Poruchy koncentrace a učení, máte strach z pocitu ztráty smyslu, jste pověrčiví a může tu být duševní pomatenost.

 

 

 Zdroj a inspirace: Na křídlech andělů a veřejně dostupné informace na webu