O jaké čakře se budeme bavit: korunní čakra, čakra temene hlavy

Hlavní myšlenka

Sedmá čakra je sídlem nejvyšší dokonalosti člověka. Podobně jako jsou v bílé barvě obsaženy všechny barvy, obsahuje i nejvyšší čakra všechny energie nižších bodů. Sedmá čakra je výchozím bodem pro projevy energií všech ostatních čaker. Jde o místo, kde začala vaše cesta životem, sem se vrátíte na konci vašeho vývoje. Vaše osobní pole energií splyne s polem energií Universa. Co jste ze začátku chápali intelektem a později intuicí, je vám nyní zcela jasné. Rozvíjením sedmé čakry se také uvolňují zbylé blokády v ostatních čakrách a jejich energie začínají kmitat na nejvyšších pro ně možných frekvencích.

Název čakry: Sahasrara – tisícerá

Barva: Fialová, bílá, zlatá

Element: Myšlení, duch

Smyslová funkce: neuvedena – dochází ke splynutí s Universem

Kde se nachází: Je posazena nejvýše, na vrcholu lebky (koruna), v bodě temene hlavy a otevírá se směrem nahoru

Kam se otáčí: U ženy se otáčí doleva a u muže doprava

Části těla, které sem patří: Velký mozek

Žlázy: Šišinka mozková (epifýza).

Hormony: Serotonin, melatonin

Vhodná aromaterapie: kadidlo a lotos – jeho vůně povznáší ducha i duši a čistí atmosféru. Nechává zapomenout na každodennost, prohlubuje schopnost víry.  Vůně lotosu dovede vnímavou a připravenou duši na cestu k jednotě s Bohem.

Vhodné kameny: ametyst, křišťál, celestin, jadeit, diamant, zlatý kalcit

Jak spíte při aktivaci této čakry: Jen bdělý spánek

Vyživuje: mozkové žlázy, oči, celý organismus

Léčivé účinky zvuků: Hudbou korunní čakry je ticho. V tichu je celá naše bytost výjimečně bdělá a vnímavá a zbystřují se naše smysly. Vhodná je, ale každá hudba, která navozuje příjemnou atmosféru.

Léčivé účinky barev: Korunní čakru rozšiřují a otevírají fialová a bílá

Symbol: lotos s tisíci okvětními lístky

Tón: H

Mantra: ÓM (ÓM-SATJAM-ÓM)

Příslušná božstva: Šiva

Symbolická zvířata: Had (kundaliní)

Planeta: Neptun

Jak vám pomůže příroda?

Šířka a neohraničenost, blízkost nebe a uvolnění se od událostí vašeho osobního života.

Jak poznáte harmonickou funkci

V sedmé čakře nedochází k blokádám ve vlastním slova smyslu, může být pouze méně či více vyvinuta. Když se začíná korunní čakra otevírat, budete zažívat stále častěji okamžiky, při kterých bude mizet oddělenost vašeho vnitřního bytí a vnějšího života. Vaše vědomí bude dokonale ztišené a široké a v tomto klidu zažijete svou vlastní podstatu všudypřítomného bytí. S postupným rozvíjením sedmé čakry, budou nastávat tyto okamžiky stále častěji a pak se stanou skutečností a vaší realitou. Harmonické energie v 7. čakře znamenají přístup do vašeho nevědomí, dodávají otevřenosti vůči vyšším energiím. Spojení s vesmírem, cítíte duševní sílu a vnitřní rovnováhu.

Jak poznáte disharmonickou funkci

V momentě kdy nebude otevřená sedmá čakra, budete mít stále pocit oddělenosti od plnosti bytí, stále nebudete zcela zbaveni pocitu strachu. Tímto strachem se bude udržovat poslední zbytek blokád ve vašich čakrách. Nemohou se rozvinout a otevřít do celé své šířky svých možností, jednotlivé energie nevibrují v plném souladu a tím ani v harmonii se sebou navzájem.

Jak poznáte nedostatečnou funkci

Nedostatek energie se projevuje nedostatkem životní radosti, nespokojeností a nedostatečnou silou k činu a rozhodnutí. Pokud máte energie nadbytek, dochází k neukojeným citům, které vznikají následkem nerealizované energie, dochází k frustraci, depresím, destruktivním a nevypočitatelným myšlenkovým formám a vyjadřování. Řešením často bývá útěk do velkého množství aktivit, spojených s přáním mít co největší zodpovědnost a dokázat si (i okolí) tak vlastní zdatnost. V tělesné úrovni se nedostatek energie projevuje formou častých migrén a silných bolestí hlavy. Také přehnaný strach ze smrti je někdy symptomem nevyvážené 7. čakry. Máte sklony k černé magii a proklínání, pověrčivosti, stahování se do ústraní a nezájem o světské bytí. Lidé s narušenou funkcí sedmé čakry potřebují láskyplné vedení, které jim pomůže znovu vnést do života světlo. Problémy spojené s nesprávným tokem energie v sedmé čakře se mohou projevovat depresemi a dalšími psychickými onemocněními.

Jak promlouvá řeč těla

Naprosté zoufalství člověk vyjadřuje tím, že si položí ruce na temeno. Cítí, že mu chybí spojení se životem a je ztracen, chybí mu radost ze života, často uniká z reality, je otupělý, cítí se vyčerpaný, není se schopen racionálně rozhodnout. Tito lidé potřebují milující vedení, které by jim pomohlo světlo znovu získat. Lásku, lásku, lásku.

Nemoci spojené s korunní čakrou

Deprese, parkinsonova nemoc, schizofrenie, epilepsie, senilní demence, chronická onemocnění a oslabení imunity, bolesti hlavy, nervové poruchy, ochrnutí, rakovina.

 

 

 Zdroj a inspirace: Na křídlech andělů a veřejně dostupné informace na webu