Čakry jsou podle hinduismu a dalších, často s hinduismem kulturně spřízněných myšlenkových proudů, energetická místa (centra) v těle popisovaná jako vír nebo kruh. Čakry zachycují, koncentrují a rozesílají vesmírnou energii k různým částem hmotného těla. Jsou sice neviditelné, pro lepší představu jsou znázorňovány jako smotky energie (např. víry a ohnivé koule).

Za to, jak se cítíme, jestli jsme unavení, svěží, nemocní, zdraví, skleslí, nebo pozitivně naladěni, může podle tohoto učení množství a vyladění energie v člověku. Každá čakra zodpovídá za stav nějaké části těla a lze ji ovlivnit stravou, chováním, myšlenkami, stresem, životním prostředím. Čaker existuje mnoho, nejdůležitější se nachází podél páteře a v oblasti hlavy. Jednotlivé čakry řídí jednotliví hindští bozi (např. Ganéša, Brahma, Višnu, Šiva), kteří mají v té které oblasti své zvláštní úkoly. Čakry se dají probouzet, aktivovat a ladit, např. akupunkturou, jógou, reiki.

Celý vesmír je tvořen z energie a naše tělo není žádnou výjimkou. Hlavních 7 čaker hrají důležitou roli v souvislosti s harmonií s celým vesmírem a zdraví našeho těla. Dávno před moderní technologií a vědou věděly staré kultury, že všechny živé věci se sebou nesou životní sílu. Nazývali ji centra energie, která se pohybovala uvnitř nás – 7 čaker.

Čakra je staré sanskrtské slovo, které doslova znamená kolo. Je to proto, že životní síla, čchi, nebo prána, která se pohybuje uvnitř nás, tak proudí a otáčí se. Tyto energetická centra jsou doslova jako sedm těl v jednom těle, začínající spodní částí páteře a pohybující se až po vrchol hlavy.

U zdravého a harmonického člověka poskytuje těchto sedm čaker správnou rovnováhu energie pro každou část jeho těla, mysli a ducha. Pokud se však jedna z našich čaker otáčí příliš rychle, je blokována, nebo se pohybuje pomalu, můžeme trpět zdravotními problémy. Tím, že se dozvíte o sedmi čakrách, můžete být více v souladu s přirozenými energetickými cykly svého těla. Tyto informace můžete použít k propojení fyzické, emoční a duchovní rovnováhy. A s těmito objevy můžete začít harmonizovat své čakry a žít zdravý a život v rovnováze se sebou.

V těle máme 7 hlavních a základních čaker. Samozřejmě jich existuje více a některé dokonce i mimo naše fyzické tělo. Čakry jsou energetická centra skrze které proudi životní síla, čchi, nebo prána. Čakra, jak už jsme si řekli výše překládá jako „kolo“. Těchto sedm základních čaker v těle jsou významná energetická centra, která začínají v horní části hlavy a končí v dolní části páteře. Regulují všechny části tělesného systému a ovlivňují vše od emočního zpracování až po odolnost vůči nemocem.

Obvykle by se měl člověk zaměřit, aby těchto základních sedm čaker bylo otevřených a udržovat je ve vzájemném souladu. Pokud dojde k zablokování, nebo synchronizaci, může to negativně ovlivnit fyzické a psychické zdraví.

Jakmile se naladíte na umístění svých sedmi čaker, stanete se zběhlým při otevírání čaker a podaří se vám rozvíjet svou intuici a dovednosti, které vedou k blokování. V důsledku toho můžete odhalit problémy a vyřešit je dříve než se objeví a dříve, než budou mít vážné důsledky na vaše zdraví. Kromě toho můžete najít staré rány, emoční bloky, traumata a pracovat na jejich odstranění a transformaci. Stručně řečeno, díky správné znalosti čaker může dojít k uzdravení.