Jama

Jako první je soubor eticko-morálních doporučení, jak byste měli kontrolovat svá jednání nejen vůči sobě samým, ale i ke svému okolí a případně jej eliminovat. Dále se rozdělují do jednotlivých podstupňů:

a) Ahimsa – Neubližování, nenásilí

Nejlepší příklad by se dal uvést při vaší praxi jógy. Všechny pozice by vám měly být příjemné, bezbolestné a neměli byste je dělat na sílu. Především si uvědomte vaše hranice, protože při lekci jógy není důležité udělat plnou pozici, ale to, aby vám prospívala a bavila vás. Dále sem patří nehodnocení ostatních (= negativní myšlenky vůči ostatním i sobě). Patří sem také to, aby vaše jednání neubližovalo a nepoškozovalo ostatní (myšleno i neúmyslně).

 

b) Satja – Pravdivost, pravdomluvnost

Sem je zařazováno především vaše svědomí. Pravdivost a upřímnost vašich projevů je v souladu s touto oblastí a zároveň tvoří a podporuje vnitřní klid a harmonii mysli. Pravdivost by měla být součástí i vašeho vnitřního světa. Uznávám, že to obnáší mít velkou míru odhodlání a odvahy. Týká se to (opět) i vaší praxe jógy. Nesrovnávejte se s ostatními, dívejte se na situace se zdravou kritikou a vlastním rozumem. Týká se to však i ostatních oblastí vašeho života. Skromnější pohled na sebe sama je správnou cestou.

 

c) Astéja – Nekradení

Do tohoto bodu spadá především majetek a vlastnictví hmotných statků, hlavně těch, které vám nepatří. Na mentální úrovni, se to týká především vašich myšlenek a emocí. Například pokud si přivlastňujete myšlenky nebo názory ostatních, aniž byste tušili, jaké jsou naše vlastní. Myšlenkou tohoto bodu je nepřivlastňovat si druhé osoby nebo jejich projevy. V praxi jógy byste neměli vyvíjet až přílišné úsilí, protože věci jdou lehce samy od sebe a tak jak mají.

 

d) Brahmčarja – Zdrženlivost, nevášnivost

Tento bod se netýká striktně sexuálního prožitku, ale jde o získání kontroly nad všemi životními projevy. Jde o přijímání potravy nebo sexuální energii (říká se, že v momentě, kdy nezkušený člověk probudí velmi silnou sexuální energii, může se až zbláznit, pokud ji neumí ovládnout. Naopak pokud ji umí směrovat správným směrem, dodá energii na spoustu věcí. Sexuální energie už má velmi blízko k osvícení). Nejde zde tedy o to, odmítat sex, ale umět rozeznat podstatné a k tomu směrovat vaše síly a energii. Na příkladu vlastní praxe to znamená nehnat se do pozic, se kterými nemáte zkušenosti nebo vám dokonce nejsou příjemné. Důležité je zmínit, že byste měli umět rozlišovat podstatné od nepodstatného a díky tomu směřovat energii správným směrem.

 

e) Aparigraha – Neulpívání

Zde nejde jen a výlučně o hmotný majetek. Ve skutečnosti je podstata tohoto bodu mnohem hlubší, než se zdá. Týká se nezdravé připoutanosti k postavení, schopnostem, dovednostem, znalostem, myšlenkám a milovaným osobám. V tomto bodě si máte uvědomit vaše lpění na některých věcech (třeba úplně zbytečně) a také pokrok v tom, abyste se časem zvládli “odpoutat” od těchto věcí. V praxi jógy to znamená, abyste neulpívali na vlastních znalostech, a tím se tak přestali rozvíjet. To znamená, že se kvůli vlastním hranicím a omezením nemůžete posunout k dalšímu rozvoji.