Ganéša mantra pro odstranění překážek

Ganéša mantra pro odstranění překážek

ॐ शुकामरधरंिवशणुंशिशवणरचतुभुरजम्। पसनवदनंधायेत्सवरिवघोपशानये॥ óm šuklámbaradharam višnuṃ šašivarnaṃ čaturbhudžam । prasannavadanaṃ dhjájét sarvavighnópašántajé ॥ Překlad: ÓM. Pro odstranění všech překážek medituj o Višnuovi oděného v bílém rouchu, [s kůží] v barvě...