První stupeň: Jama

První stupeň: Jama

Jama Jako první je soubor eticko-morálních doporučení, jak byste měli kontrolovat svá jednání nejen vůči sobě samým, ale i ke svému okolí a případně jej eliminovat. Dále se rozdělují do jednotlivých podstupňů: a) Ahimsa – Neubližování, nenásilí Nejlepší příklad...
Osm stupňů jógy

Osm stupňů jógy

Je velmi pravděpodobné, že na lekcích uslyšíte od lektora o osmistupňové stezce jógy. Pojďme si povědět, co přesně je to za cestu a o čem se v ní pojednává. My si je všechny postupně rozebereme v jednotlivých článcích. Nejprve si je pojďme vyjmenovat a povědět si o...