Matra k poctě Pataňdžalimu

Matra k poctě Pataňdžalimu

ॐ योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन | योऽपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि || Yogena cittasya padena vācāṃ malaṃ śarīrasya ca vaidyakena | yo’pākarottaṃ pravaraṃ munīnāṃ patañjaliṃ prāñjalir-ānato’smi || Překlad: Se sepjatými dlaněmi...
Druhý stupeň: Nijama

Druhý stupeň: Nijama

Nijama Do druhého stupně patří Nijama, což je soubor pěti zásad nebo doporučení, která mají vést člověka k zušlechťování vlastního charakteru. A zorganizování tak vašeho vnitřního života a individuální kázně. Jejich cílem je pomoci vám vytvořit harmonickou osobnost....
První stupeň: Jama

První stupeň: Jama

Jama Jako první je soubor eticko-morálních doporučení, jak byste měli kontrolovat svá jednání nejen vůči sobě samým, ale i ke svému okolí a případně jej eliminovat. Dále se rozdělují do jednotlivých podstupňů: a) Ahimsa – Neubližování, nenásilí Nejlepší příklad...
Osm stupňů jógy

Osm stupňů jógy

Je velmi pravděpodobné, že na lekcích uslyšíte od lektora o osmistupňové stezce jógy. Pojďme si povědět, co přesně je to za cestu a o čem se v ní pojednává. My si je všechny postupně rozebereme v jednotlivých článcích. Nejprve si je pojďme vyjmenovat a povědět si o...